Terms and conditions

Below are the rules and conditions for using the content on ceramic-cave.hr. Familiarize yourself with the rules before using the site to avoid possible subsequent misunderstandings and consequences in this regard. With the first use of dekla.hr, it is considered that you are fully and at all times familiar with these conditions, that you fully understand them and that you accept them. If you do not agree with them, please do not access dekla.hr and do not use its contents. CERAMIC CAVE, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE, VL. SANJA POROPAT, IV. Ravnice 2, ZAGREB, collects personal data of customers only to the extent necessary to inform about new and promotional products, delivery of promotional materials, improve relations with customers and to check other data necessary for online shopping and delivery of purchased goods. CERAMIC CAVE, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE, VL. SANJA POROPAT, IV. Ravnice 2, ZAGREB, undertakes to protect all personal data of Customers in accordance with the Personal Data Protection Act and undertakes not to disclose the collected data in any way to third parties without the consent of the Buyer (except for data necessary to deliver the purchased product). The customer has the right to request the addition, correction or modification of incorrect personal data, as well as the possibility to choose the use of his data, including removal from the list for the delivery of promotional materials and notices. The site serves as an electronic point of sale for the company, and CERAMIC CAVE, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE, VL. SANJA POROPAT, IV. Ravnice 2, ZAGREB, cannot take responsibility for any damages caused by the use of information from this site for purposes that go beyond their intended purpose. CERAMIC CAVE, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE, VL. SANJA POROPAT, IV. Ravnice 2, ZAGREB, cannot be held responsible for abuses that cannot be determined to have occurred as a result of technical and security failure of the web store system or failure of employees of CERAMIC CAVE, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE, VL. SANJA POROPAT, IV. Ravnice 2, ZAGREB. Each End User is responsible and obliged to periodically review this page and review any changes to the Privacy Statement. The continued use of this Website by the End User after the entry into force of such changes, implies that the End User confirms and accepts all the terms of the amended Privacy Statement. For any questions or concerns regarding the terms of use, please contact the e-mail address: iEMAIL! Upoznajte se s pravilima prije početka korištenja stranice kako bismo izbjegli eventualne naknadne nesporazume i posljedice u svezi s time.

S prvim korištenjem dekla.hr, smatra se da ste u cijelosti i u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima, da ih u potpunosti razumijete i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate dekla.hr i ne koristite njezine sadržaje.

CERAMIC CAVE, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE, VL. SANJA POROPAT, IV. Ravnice 2, ZAGREB, prikuplja osobne podatke kupaca samo u onoj mjeri koji su nužni za informiranje o novim i akcijskim proizvodima, dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu i dostavu kupljene robe.

CERAMIC CAVE, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE, VL. SANJA POROPAT, IV. Ravnice 2, ZAGREB, se obvezuje štiti sve osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da prikupljene podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez privole Kupca (osim podataka koji su nužni za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda).

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka, kao i mogućnost izbora o upotrebi njegovih podataka uključujući i uklanjanje sa liste za dostavu promotivnih materijala i obavijesti.

Stranice služe kao elektroničko prodajno mjesto tvrtke, a CERAMIC CAVE, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE, VL. SANJA POROPAT, IV. Ravnice 2, ZAGREB, ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.

CERAMIC CAVE, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE, VL. SANJA POROPAT, IV. Ravnice 2, ZAGREB, ne može se smatrati odgovornim za zlouporabe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posljedica tehničko-sigurnosnog propusta sustava web trgovine ili propusta djelatnika firme CERAMIC CAVE, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE, VL. SANJA POROPAT, IV. Ravnice 2, ZAGREB.

Svaki Krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane Krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

Za sva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo da se obratite na e-mail adresu: iEMAIL!